Ziekteclassificatie
autoreclame
Aromatherapie icm massages
Zwangerschap
Aromatherapie
Holistische therapie-coaching
Klassieke homeopathie

Ziekteclassificatie


De ziekteclassificatie is een is een manier van clasificeren van ziekte, dus het uiteenzetten van een ziekte in symptomen. Dit is de Klassieke Homeopathie van Samuel Hahnemann 1755 - 1843. Door symptomen uiteen te zetten krijgt men een beeld hoe een ziekte is opgebouwd, waar het vandaan komt. Een ziekte komt nl nooit spontaan uit de lucht vallen het heeft altijd een voedende bodem nodig.


Door de ziekte te analyseren ontstaat inzicht in;

- de oorzaken van acute klachten, zoals een epidemie of een sluimerend aanwezige erfelijke aandoening, die soms opleeft;

- de oorzaak van chronische ziekten door;

     * chronisch medicijngebruik en vaccinaties (iatrogene ziekten)

     * ziekten ontstaan door een verkeerde leefstijl (pseudo chronische ziekten)

     * erfelijke chronische ziekten (chronisch-miasmatische ziekten)


Dit classificeren kunnen we doen door middel van een bloem. Door het invullen in de bloem kunnen we zien welk bloemblad de meeste invloed heeft op ziekte en weet men bij behandeling ook waar men mee bezig is. De bloem bestaat uit een hart en 8 bloembladen genaamd:


Incidenten/biografie; dit zijn de dingen die we mee maken in ons leven die impact hebben gehad zoals bijvoorbeeld het overlijden van opa/oma, uit huis geplaatst zijn, ernstige ziekte en meer....


Acuut Miasmatisch; dit zijn ziekten die een heftig verloop kennen.We denken aan longontsteking, migraine, galsteenaanval, iemand is op dat moment erg ziek. Vaak wordt het getriggert door een incident waardoor de heftige ziekte naar buiten komt.


Epidemisch; dit zijn ziekten die via besmetting worden overgedragen, denk bijvoorbeeld aan griep, bof, mazelen, legionella, pfeiffer en anderen. Als ons organisme in balans is, kan het zelf de ziekte heel goed doormaken zonder complicaties.


Iatrogeen; het gebruik van geneesmiddelen kunnen schade veroorzaken aan het organisme maar we denken hierbij ook aan vaccinaties en bijwerkingen van beiden. Het zijn risico's die zowel op korte termijn als op lange termijn schade aan kunnen richten.


Erfelijkheid; zijn de ziekten/aandoeningen die we mee hebben gekregen vanuit het voorgeslacht dus ouders, grootouders.


Degeneratief; dit zijn de ziekten die met afbraak te maken hebben, we denken aan Diabetes Mellitus, ALS, AIDS en meer


Sycosis; is wat specifieker. Hier vinden we alleen informatie wanneer iemand in zijn leven besmet is geraakt met Gonorroe. De besmetting is exogeen en op zich goed te behandelen. Het is ook mogelijk dat er een besmetting met Gonorroe heeft plaatsgevonden bij één van de voorouders.


Syfilis

Ook dit is een erg specifieke categorie. Binnen deze categorie is er sprake van een besmetting met de geslachtsziekte Syfilis. Voor deze ziekte geldt hetzelfde als vermeld bij Sycosis. Goed te behandelen wanneer het eerste symptoom zichtbaar wordt. De behandeling vraagt meer tijd wanneer er al sprake is geweest van onderdrukking (antibiotica).


Het hart van de bloem is onze constitutie

We worden geboren met ons eigen lijf, onze eigen erfelijke belasting, mogelijkheden en onmogelijkheden, kwaliteiten en zwakke plekken en deze optelsom staat garant voor onze constitutie. Met onze fysieke en onze mentaal/emotionele gesteldheid valt of staat ons leven. De grootste kunst is om te zorgen voor een optimale balanssituatie. Een optimaal actie-reactiepatroon wat de verstorende invloeden van buitenaf kan elimineren en ons afweersysteem zo wakker mogelijk houdt.


Tekst: www.klassiekehomeopathie.nl