Klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie

 

Wat verstaan we onder Klassieke Homeopathie en hoe werkt het eigenlijk. Homeopathie is al een oude manier om op milde duurzame wijze het immuunsysteem te stimuleren om zo de ziekte op eigen kracht op te kunnen lossen.

In de Klassieke homeopathie praten we over het gelijksoortigheidsprincipe. Maar wat wil dat zeggen? Symptomen die mensen hebben en als hinderlijk ervaren kunnen verdwijnen door middelen die soortgelijke symptomen veroorzaken bij gezonde mensen. Dit werd al ontdekt door de Griekse arts en natuurfilosoof Empedokles en de Griekse geleerde Hippocrates. Paracelsus, een Zwitserse arts/alchemist (1493-1541), bevestigde dit gelijksoortigheids-principe ook. Hij gebruikte mineralen en plantenextracten in zijn behandelingen. De Duitse arts en chemicus Samuel Hahnemann (1755-1843) schreef het boek "Organon der geneeskunde" waarin hij de volledige uitgewerkte geneesmethode beschreef. In de verschillende edities die Samuel Hahnemann schreef kan men lezen dat er steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn in het gebruik van de middelen, potenties en dosis in de Klassieke homeopathie. In de 6e editie staat beschreven dat men een ziekte uiteen kan zetten in symptomen. Door symptomen uiteen te zetten krijgt men een beeld hoe een ziekte is opgebouwd en waar het vandaan komt. We noemen dit de ziekteclassificatie.

In de Klassieke homeopathie wordt gebruik gemaakt van verdunde middelen. Het verdunnen en schudden van de middelen noemt Samuel Hahnemann potentiƫren. Letterlijk betekent dit; krachtig maken. Door met deze krachtige middelen te werken in combinatie met de ziekteclassificatie zijn er hele mooie resultaten te boeken op zowel acute ziekten als ook chronische ziekten.

 

Homeopathische geneesmiddelen

 

Homeopathische geneesmiddelen worden voor een groot deel bereid uit plantaardig materiaal.Daarnaast worden ook dierlijke producten, mineralen, ziekteproducten gebruikt voor middelen. Er is een brede kennis vergaard en in de literatuur opgenomen over de eigenschappen van elk middel afzonderlijk.

De middelen verschillen in potenties, dat heeft te maken met de sterkte van het middel. Het is de bedoeling dat de prikkel die gegeven wordt, net iets sterker is dan de oorspronkelijke ziekte zodat het zelf genezend vermogen zich herinnert dat er een ziekte zijn lichaam binnendringt. Hierdoor gaat het lichaam zich verzetten.

Naast de middelen die in het consult ingegrepen zijn kan het voorkomen dat er aanvullende zouten of tincturen nodig zijn om uw herstel te kunnen optimaliseren. Hiervoor ontvangt u een recept dat u op kunt sturen naar de betreffende apotheek, de aanvullende middelen worden u dan toegezonden.

 

 

 

 

 

 

Dr. Christiaan Friedrich Samuel Hahnemann