beroepsvereniging

Beroepsvereniging

VBAG Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijzen

Als natuurgeneeskundige ben ik aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijzen. De VBAG is sinds 1984 een beroepsvereninging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Binnen de huidige wetgeving geeft het VBAG-lidmaatschap een kwaliteitsgarantie. Door middel van strenge selectiecriteria, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en bij- en nascholing.

www.vbag.nl

 

 

De beroepsverening VBAG valt onder het de stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

 

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliƫnten.

 

De praktijk staat onder het toezicht van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Deze organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt, beveiligd zijn en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.